Vuokrausehdot

VILLA IRJALA VUOKRAUSEHDOT 1.1.2022 ALKAEN

Varauksen tekeminen ja maksu
Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään 23 vuotta täyttänyt.

Mikäli varaus tehdään yli 6 viikkoa ennen vuokrausajankohtaa, lähetetään vuokralaiselle lasku kahdessa osassa: ennakkomaksu 20 % vuokrasta (eräpäivä 7 vrk laskun päiväyksestä) ja loppulasku 80 % vuokrasta (eräpäivä 6 viikkoa ennen loman alkua). Mikäli vuokra-ajan alkuun on vähemmän kuin 6 viikkoa, tulee koko vuokrahinta maksettavaksi varauksen yhteydessä (eräpäivä 7 vrk laskun päiväyksestä).
Maksaessa tulee viesti-kentässä ilmoittaa vuokralaisen nimi ja vuokra-aika.

Varaus on vahvistettu, kun vuokralainen on maksanut varausmaksun (20 % vuokrahinnasta).

Mikäli vuokralainen ei hoida maksuja ajallaan, vuokranantaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä sähköpostilla osoitteeseen katja.raudasoja(at)gmail.com. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille.

Mikäli vuokralainen peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (20 prosenttia mökin vuokrahinnasta) palauteta. Mikäli peruutus tulee vuokranantajan toimesta, kaikki maksut palautetaan vuokralaiselle.

Mikäli vuokralainen peruuttaa varauksen myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua tai sen aikana, ei vuokralaisen suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Mikäli mökkiä ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, vuokralaisella ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Mikäli vuokralainen keskeyttää varauksensa ja poistuu mökiltä ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä vuokralainen ole oikeutettu vuokran palautukseen.

Vuokranantajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, on vuokranantajalla oikeus peruuttaa varaus. Vuokralaisella on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Mikäli vuokralainen ei hoida maksuja ajallaan, voi vuokranantaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelutiedot mökin kuvauksessa

Mökin kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista. Vuokranantaja ei vastaa mökkialueeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

Oleskelu

Mökki on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Mökin ja avainten luovutusajasta sovitaan erikseen.

Mökki ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen vuokranantajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, vuokranantaja ei voi taata avainten luovutusta.

Vuokraan sisältyy mökin ja piha-alueen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Mökin siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse, mikäli siivousta ei ole tilattu erikseen (siivousmaksu 200€).

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu mökin kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa mökin henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon vuokranantajan kanssa. Tupakointi ja kynttilöiden polttaminen on kielletty kaikissa mökin sisätiloissa (grillikatoksessa saa tupakoida).

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimen tuomisesta mökkiin on sovittava erikseen varausta tehtäessä.

Vuokralainen velvollisuudet ja mökin luovutus lähtöpäivänä

Vuokralainen luovuttaa mökin ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei toisin ole sovittu. Mikäli vuokralainen lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta sovittava vuokranantajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Vuokralainen on vastuussa mökkiin/piha-alueelle aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava mökin omistajalle. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot mökin vuokranantajalle.

Mökin siivouksesta vuokra-ajan päättyessä huolehtii vuokralainen itse.
Siivouksen laiminlyönnistä laskutetaan 200 €, mikäli vuokranantaja havaitsee vuokralaisen laiminlyöneen siivouksen.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona, sauna sekä WC pestään. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon.

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle.

Tupakointi on kielletty kaikissa mökin sisätiloissa (grillikatoksessa saa tupakoida). Mökki on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Vuokralainen on velvollinen maksamaan mökin siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että mökin sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja vuokranantaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan vuokralaisen saapumista.

Ylivoimainen este

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot), joka ei ole johtunut vuokranantajasta ja jonka seurauksia vuokranantaja ei kohtuudella ole voinut estää.

Vuokranantaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki mökkiin liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan vuokranantajalle.

Mikäli vuokralainen ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana, katsotaan mökin olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä vuokranantaja ole niistä korvausvelvollinen.

Mikäli vuokralainen keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä vuokralainen ole oikeutettu vuokran palautukseen.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Vuokralaisen vastuu

Vuokranantaja ei ole taloudellisesti eikä oikeudellisesti vastuussa mistään niistä seikoista, jotka vuokralainen omalla toiminnallaan aiheuttaa.

Varausmaksun/vuokran maksamalla vuokralainen hyväksyy nämä ehdot.

Varaus vahvistetaan, kun varausmaksu tai koko vuokra on maksettu.